Контакты
E-Mail
E-Mail
Телефон044-452-77-43
Веб сайт http://kgsm1.kiev.ua/
Facebook Facebook
Google+ Google+

укр74


75


76


уп


лк1


дн


тш


1тш


2тш


тш3


лу


гс


вак


лк


зр


вн
6г
ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас на сторінці методичної кафедри учителів

"УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ"

КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1!                                                                                   Мова — це не просто спосіб спілкування,

                                                                                                  а щось більш значуще. 

                                                                                   Мова — це всі глибинні пласти духовного
                                                                                                  життя народу, його історична пам'ять,
                                                                                                  найцінніше надбання віків.
                                                                                   Мова — це ще й музика, мелодика, фарби,
                                                                                                  буття, сучасна, художня,
                                                                                                  інтелектуальна і мисленнєва
                                                                                                  діяльність народу. 
                                                                                                                                   Олесь Гончар
кп
ПЛЕКАЄМО МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ!

КУРС НА НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ!


 Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1 
впевнено крокує шляхом 
Нової Української Школи. 

Реформи освіти, які зараз обговорюють у суспільстві, 
стосується усіх верств населення, 
перш за все учнів, педагогів та батьків. 

Новий Закон України «Про освіту», який сьогодні ретельно вивчається вчителями навчального закладу, 
став основним джерелом - підручником педагогів, діяльність яких керується цим законом. 

Обов`язкове виконання Закону України «Про освіту» та обраний курс на реформи Нової Школи
кожним вчителем 
підніме рівень української освіти на вищу світову сходинку.ук


Відповідно  нового  Закону «Про освіту» ключовими

для Нової Української Школи визначено такі компетентності:

 1. Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. 
  Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами
  Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. 
  Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
  Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність. Компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. 
  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. 
  Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість
  Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. 
  Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
  Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.кафук
ЯКІСНИЙ СКЛАД

кафедри учителів української мови та літератури

Київської гімназії східних мов №1

( 2017-2018 н. р.)

п/п

П.І.Б.

учителя/

пед.стаж

Спеціальність за дипломом

Категоря ,звання,

Нагороди,

відзнаки, (рік )

Тема, над якою працює

 1.


Крочак

Оксана

Василівна,

25 р.


Філолог, викладач української мови та літератури


Вища,

учитель-

методист
Грамота ГУО  1998,

2001, 2005,

РДА-2008,

Акад.пед. наук-2010;

КМДА-2010

відм.осв. України

(2011),

Гр.Ін-ту пс-ї ім.

Г.С.Костюка

(2011);

Ін-т пед-ки (2011)


Формування комунікативних компетентностей  на  уроках української мови та літератури

 2.

Луцак

Олена

Віталіївна,

27 р.

Учитель

української

мови

та літератури;

спеціаліст


Вища,

учитель-

методист

Грамота ГУО-

2005,

2010;

РУО 2004,

2005;

МО-2011 Акад.пед.

наук – 2011; відм.осв.

України

(2015)

Особистісно орієнтоване навчання української мови та літератури як засіб розвитку культурно-мовних цінностей.

 3.

Манжелій

Оксана

Володимирівна,

26 р.Філолог, викладач укр. мови та літератури;

спеціаліст

Вища,

учитель-

методистГрамота ГУО 2001;

РУО – 2004;

РДА -2006,2010

Держ. под.інсп. 2002;

Акад.пед.

наук - 2008,2011;

МО-2008;

відм.осв.

України

(2011)


Мова фольклору на уроці української літератури як засіб розвитку мовленнєвої компетентності учнів.

 4.

Масловська

Людмила Григорівна,

28 р.Учитель

української

мови

та літератури;

спеціаліст

Вища,

учитель-

методистГрамота ГУО 1998,2006

РДА-2001,

2005

2007;

Акад.пед.

наук

2008;

МО-2011;

відм.осв.

України

(2015)
Розвиток творчих здібностей  учнів у позаурочній діяльності та на уроках української мови та літератури

 5.

Панченко

Світлана

Віталіївна,

33 р.


Учитель української мови та літератури;

спеціаліст

Вища,

старший учительГрамота ГУО 1998,

РУО 2001,

2005,2006

Мовні ситуації на уроках української мови та літератури як засіб розвитку культурно-мовних цінностей  учнів.


 6.

Тихоненко

Наталія

Миколаївна,

23 р.


Учитель української            мови та літератури;

спеціаліст

Вища,

учитель-

методистГр. ГУО 1998

РУО 2001,

2006;

РДА -2008,

Акад.пед.

наук

2008,

МО -2008,

Академії наук

України -2009,2013;

відм.осв.

України-2011


Мовні штампи,мовні кліше у системі розвитку

культурно-мовних цінностей  учнів.

 7.

Темченко

Людмила

Володимирівна,

29 р.


Учитель української            мови та літератури;

бакалавр


Спец-ст

І категорії


Грамота РУО 2007, КГСМ 2008,

ГУО-2009Особистісно орієнтоване навчання української мови та літератури як засіб проектування розвитку культурно-мовних цінностей.


 8.

Ушакова

Тетяна

Сергіївна,

24 р.Учитель українськоїмови

і літератури та заруб. літератури ;

спеціаліст


Викладач української мови та літератури;

магістр

Вища, учитель-методист

Заслужений вчитель України 2018, Грамота РУО 2001,

КМДА 2002,

2006,2007

РДА 2004,2005

2006;

МО України 2007;

Відм. освіти

України 2007,

Нагр.знак. Сухомлин-ського-2009; КиМу-2011; Ін-ту пед.-ки НАПН України-2011,2013

Системний,

компетентісний підходи

вчителя у процесі формування, розвитку знань учнів з української лінгвокуль-турології                                         Хто не любить своєї рідної мови,

                                         солодких святих звуків свого дитинства,

                                         не заслуговує на ім'я людини. 
                                                                                       Й. Г. ГердерКАФЕДРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КГСМ №1 - 80 років


 

Серед мальовничої природи , у чудовому тихому місці знаходиться Київська гімназія східних мов № 1. І віковічні дерева, і невелика кількість будівель ,  що розташовані неподалік , налаштовують людину на творчу плідну працю. Чи знали ті , хто будував у далекому 1936 році  цю споруду, що через  кілька десятиліть вона, вже в якості навчального закладу нового типу, стане відомою не тільки в Україні , а й  далеко за її межами .             

         У гімназії філологічна освіта гімназистів базується не лише на  вивченні східних мов, ментальності та культури народів країн Сходу, а й , у першу чергу, на  ґрунті  неповторних зразків української мови , літератури, фольклористики, тому чільне місце у навчально-виховному процесі  Київської гімназії східних мов №1 – Асоційованої школи ЮНЕСКО належить кафедрі вчителів української мови та літератури.

З 1976 року у Київській середній загальноосвітній школі –інтернаті №1  з поглибленим вивченням китайської мови ( у тодішньому Ленінградському районі столиці) було запроваджене двомовне навчання на двох паралелях із 1 по 10 клас (одна паралель із українською мовою навчання, як і раніше, з 1956 року, а друга – з російською мовою навчання).

У 50-80-х ХХ століття роках учителі української мови та літератури входили до спільного методичного об’єднання вчителів української та російської мов і літератур, яке  очолювала Ходес Генріетта Семенівна- вчитель російської мови та літератури, відмінник народної освіти УРСР.

Протягом багатьох років у школі плідно працювали досвідчені фахівці, майстри влучного українського слова: вчитель-методист Луненко Жанетта Дмитрівна- відмінник народної освіти УРСР , Сургай Галина Петрівна, Бортнійчук Марія Олексіївна, Ульянова Олександра Дмитрівна.

Завжди цікавими та насиченими були уроки  вчителя-методиста, відмінника народної освіти УРСР Олімпієвої Надії Кирилівни, Ножки Людмили Михайлівни, вчителя-методиста Михайлишин (Галушко) Ольги Михайлівни-відмінника освіти України.

         З 1964 по 1970 рік українську літературу в учнів 10-х класів викладав директор Сквирський Віктор Опанасович.

З 1975 року методичне об’єднання учителів української мови та літератури виокремлюється в самостійну ланку Київської середньої загальноосвітньої школи-інтернату №1 з поглибленим вивченням китайської мови.

Вагомий внесок у прищепленні любові до рідного слова, вихованні молодого покоління зробили старший учитель Мусієнко Катерина Петрівна, старший учитель Пастущак Галина Іванівна.

Протягом багатьох років методичне об’єднання  очолювала вчитель-методист Михайлишин (Галушко) Ольга Михайлівна, старший учитель Спасіченко (Кирпиченко) Ольга Володимирівна. У 1999-2003 роках методичним об’єднанням учителів  опікувалась старший учитель Крочак Оксана Василівна- відмінник освіти України,  а в 2003-2005 роках –  старший учитель Ушакова Тетяна Сергіївна. З 2005 року вже кафедру вчителів очолює Тихоненко Наталія Миколаївна – учитель-методист,  відмінник освіти України.

    Наша гімназія була першою сходинкою у творчому зростанні молодих учителів української мови та літератури - Захарчук Тетяни Кузьмівни, яка нині є помічником генерального директора Укрпошти , Беч ( Крайнікової) Тетяни Степанівни – нині доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук, Байбарзи Тетяни Петрівни , Хом’як Тетяни Миколаївни. Спеціаліст вищої категорії, старший учитель Пащенко Валентина Миколаївна представляла кафедру на Міжнародних виставках з актуальних проблем освіти ХХІ століття.

Сучасна кафедра учителів української мови та літератури – це не лише потужна розгалужена структура у гімназії, але й повноцінний колектив однодумців, людей ініціативних, небайдужих.

Якісне зростання кафедри полягає, зокрема, у постійному розвитку науково-методичного потенціалу, участі вчителів у багатьох  культурно-громадських заходах на рівні району, міста , держави, у різноманітних творчих  конкурсах, науково-практичних конференціях та  творчих семінарах за участю НМЦ управління освіти Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, ІППО при Київському університеті імені Бориса Грінченка, лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, Інституту українознавства МОН молоді та  спорту України, з Національним музеєм літератури України.

    Учителі кафедри  – активні учасники Всеукраїнського конкурсу « Учитель року» : у 2001-2002 навчальному році Ушакова Тетяна Сергіївна,  вразивши усіх умілим  поєднанням глибоких фахових знань із особливостями культури Сходу,  посіла ІІ місце на ІІ (міському) етапі; у 2006-2007 навчальному році Швидка Людмила Станіславівна, отримавши впевнену перемогу на І (районному) етапі, залишила за собою ІІ місце на ІІ (міському) етапі; у 2009-2010 навчальному році  Крочак Оксана Василівна, майстерно використовуючи інформаційно-телекомунікаційні  технології, увійшла до п’ятірки кращих учителів української мови та літератури столиці. Учитель Крочак О.В. була учасницею ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (2001рік).

Педагоги протягом десяти останніх навчальних років – постійні екзаменатори із перевірки відкритої частини тестових завдань учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови; є постійними упорядниками , рецензентами завдань до Міжнародної олімпіади з основ наук із предметів «Українська мова», «Українська література» Всеукраїнського та Міжнародного етапів.

Плідною  роботою вчителів  кафедри  є  результативні наукові дослідження  гімназистів у царині Малої Академії Наук України: учні гімназії - переможці І,ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; активні учасники, переможці районних, міських етапів Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості під девізами: «Об’єднаймося ж , брати мої!», «Ідея соборності України…» , літературних конкурсів «Поетична весна», «Безсмертний подвиг українського народу», « Я гордий тим, що українець зроду…» та інших.

Постійний творчий пошук, фахова компетентність, любов до українського слова та літератури, до учнів, неупереджена вимогливість до них і до себе, використання найсучасніших педагогічних технологій на уроках – основні засади сучасної методичної кафедри учителів української мови та літератури Київської гімназії східних мов №1.

Нині до складу кафедри входять такі педагоги : Крочак Оксана Василівна – учитель-методист, відмінник освіти України, магістр управління навчальним закладом, заступник директора з навчально-виховної роботи ; Луцак Олена Віталіївна – учитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи; Манжелій Оксана Володимирівна- учитель-методист, відмінник освіти України; Масловська Людмила Григорівна- учитель-методист, відмінник освіти України; Панченко Світлана Віталіївна- старший учитель; Тихоненко Наталія Миколаївна- учитель-методист, відмінник освіти України, завідувач кафедрою вчителів української мови та літератури; Темченко Людмила Володимирівна – спеціаліст вищої категорії; Ушакова Тетяна Сергіївна - вчитель-методист, магістр філології, відмінник освіти України, нагороджена Знаком  «Василь Сухомлинський» МОН України, Заслужений учитель України.

Кожний педагог обирає одну на 5 років тему науково-методичного дослідження. ЇЇ результатом є публікації науково-методичного досвіду, його презентації на відкритих уроках , засіданнях кафедри. Віддзеркаленням педагогічної діяльності вчителів є успішні випускники, які, закінчивши вищі навчальні заклади, стали вчителями шкіл, викладачами вишів, журналістами, дипломатами, науковцями.

Педагоги завжди приділяють велику увагу опануванню українською мовою іноземними спеціалістами, які працювали  та працюють у гімназії, постійно підтримують творчі зв’язки зі школами-партнерами в м.Києві, в Україні.

У 1991-1993 роках на базі гімназійного методичного об’єднання  проходили районні курси по опануванню українською мовою педагогами Святошинського (тодішнього Ленінградського)  району столиці України, які проводила вчитель-методист Галушко О.М.

Щороку у навчальному закладі відзначаються пам’ятні дати з життя видатних майстрів українського слова та літератури, Міжнародний день  рідної мови, День української писемності та мови, День слов’янської  писемності і культури,  Всесвітній день свободи преси, Міжнародний день грамотності. Традиційно на початку березня місяця у гімназії  проходить Шевченківський тиждень , виставки творчих робіт гімназистів, фольклорні свята. 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua